MileSTONES II

{

Inkurajimi i zhvillimit të turizmit përmes ruajtjes dhe promovimit të burimeve kulturore dhe natyrore ndërkufitare.

Trashëgimia kulturore

«Trashëgimia jonë kulturore është një aset shumë i rëndësishëm për shoqërinë tonë, por është edhe përgjegjësia jonë e përbashkët. Ne bashkëpunojmë në një përpjekje të synuar për të mbrojtur dhe ruajtur trashëgiminë tonë kulturore ndërkufitare, si kusht kryesor për të promovuar kulturën tonë »

Projekti

Projekti bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe Fondet Kombëtare të Greqisë dhe Shqipërisë në kuadër të Programit Ndërkufitar IPA “Greqi-Shqipëri 2014-2020”

Buxheti

Buxheti i përgjithshëm i projektit është
696,082.45 €

Partnerët e Projektit

Partnerët vazhdojnë partneritetin e tyre, bazuar në bashkëpunimin e suksesshëm gjatë projektit MileSTONES

Bashkia e Dodonit (Përfituesi kryesor)

 

Shiko detajet

Bashkia e
Finiqit

 

Shiko detajet

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare e Vlorës

Shiko detajet

Eforia e Antikiteteve të Janinës

 

Shiko detajet

Kjo faqe është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes është përgjegjësi e vetme e dhe nuk mund të merret në asnjë mënyrë për të pasqyruar pikëpamjet e Bashkimit Evropian, të vendeve pjesëmarrëse dhe të Autoritetit Menaxhues