Το έργο

Ιστορικό του έργου

&

Σύντομη περιγραφή

Το έργο «Ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη μέσω της διατήρησης και της προώθησης των διασυνοριακών  πολιτιστικών και φυσικών πόρων» με ακρωνύμιο MileSTONES II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόκλησης υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»  και αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος “MileSTONES” που υλοποιήθηκε στο διάστημα 2016-2018.

Ο αρχικός στόχος ήταν η προστασία και διαφύλαξη των δύο αρχαίων θεάτρων αντιμετωπίζοντας τυχόν απειλές και κινδύνους. Παρά την επιτυχία του αρχικού έργου, η διασυνοριακή περιοχή αντιμετωπίζει πρόσθετες προκλήσεις.

Στο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων, η διασυνοριακή περιοχή, ιδιαίτερα η Φοινίκη και η Δωδώνη, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύνδεση των πολιτιστικών τους αγαθών με την τουριστική ανάπτυξη, προς όφελος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η πλειοψηφία των επισκεπτών βλέπουν τα πολιτιστικά μνημεία της περιοχής ως “αξιοθέατα ημερήσιας επίσκεψης” και ξοδεύουν μόνο λίγες ώρες σε αυτές τις τοποθεσίες.

Ωστόσο, οι δύο αρχαιολογικοί χώροι της Φοινίκης και της Δωδώνης βρίσκονται στα κορυφαία πολιτιστικά μνημεία του κόσμου, με σημαντικό αντίκτυπο στην αρχαία ιστορία και το θέατρο. Στην πραγματικότητα, το Μουσείο της Ακρόπολης φιλοξένησε για ένα εξάμηνο το 2016 μια έκθεση για τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει μεγάλη αλλά και σπάνια ευκαιρία για τη Δωδώνη να προσελκύσει ένα παγκόσμιο ακροατήριο και να προωθήσει τον πολιτιστικό διασυνοριακό τουρισμό.

Το MileSTONES II εμφανίζεται ως μια σύνδεση μεταξύ της πρόσθετης προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής και της προώθησής τους μέσω του βιώσιμου τουρισμού, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, τις υποδομές και τα δίκτυα και εφαρμόζοντας καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές πέρα ​​από τις τρέχουσες πρακτικές. Το Έργο δίνει έμφαση στη Φοινίκη και στη Δωδώνη με παρεμβάσεις μικρής κλίμακας όπως η διατήρηση δύο Βυζαντινών εκκλησιών και η δημιουργία δύο χώρων προώθησης πολιτιστικών καινοτομιών με την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και πλατφορμών μέσα σε μια στρατηγική προσανατολισμένη στα αποτελέσματα για την επιτυχή προώθηση της διασυνοριακής περιοχής, οδηγώντας στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Το MileSTONES II αντιστοιχεί πλήρως στην περιοχή του Προγράμματος τα δυνατά σημεία και ευκαιρίες που αποτελούν τη σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και τα κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και παρέχει λύσεις στις σημερινές αδυναμίες σχετικά με τον ανεπαρκή σχεδιασμό των ήπιων τύπων τουρισμού και την έλλειψη κοινού σχεδίου δράσης για την τουριστική ανάπτυξη.

Αναγνωρίζοντας ως βασικούς παράγοντες όλους τους τοπικούς και διεθνείς συντελεστές που εμπλέκονται στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, όπως δημόσιοι / ιδιωτικοί οργανισμοί, αρχαιολόγοι, επιχειρηματίες, ταξιδιωτικοί πράκτορες, ξεναγοί, καθώς και τοπικοί πληθυσμοί, φοιτητές, νέοι κλπ. βασική προσέγγιση είναι η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του αρχικού έργου ως εισροών για τις σχεδιασμένες δραστηριότητες MileSTONES II, μεγιστοποιώντας την αξία της επένδυσης. Έτσι, το έργο θα δημιουργήσει επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή προς όφελος της πολιτιστικής κληρονομιάς και του διασυνοριακού πληθυσμού, δίνοντας ένα καλό παράδειγμα και απελευθερώνοντας το δυναμικό άλλων περιοχών για την ενίσχυση και την προώθηση των πολιτιστικών τους αγαθών.

Ο Δήμος Δωδώνης βραβεύθηκε στην ετήσια εκδήλωση BRAVO 2018 με το βραβείο Bravo Sustainability Award για το έργο “MILESTONES”, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013”.

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.